برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : کانون مددکاران راه روشن
نام مسئول
محمد شعبانی
نام مداح
مهدی کاویانی
نام همیار بهداشت
جواد طالبی
استان
قم
شهرستان
قم
آدرس
قم شاه ابراهیم نبش کوچه 70 جنب بانک ملی طبقه فوقانی تهیه غذای فانوس شب
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 326010032
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : کانون مددکاران راه روشن
استان : قم
شهرستان : قم
آدرس : قم شاه ابراهیم نبش کوچه 70 جنب بانک ملی طبقه فوقانی تهیه غذای فانوس شب
تاریخ شروع : مهر ۲۹ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۲۶ ۱۳۹۹
زمان شروع : 13:19
زمان پایان : 13:20