برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : کانون فرهنگی یک هفتاد و سوم
نام مسئول
رضا وارسته
نام مداح
رضا وارسته
نام همیار بهداشت
مرضیه پشنگ راد
استان
خراسان رضوی
شهرستان
مشهد
آدرس
کوهسنگی 17
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 309010362
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : کانون فرهنگی یک هفتاد و سوم
استان : خراسان رضوی
شهرستان : مشهد
آدرس : کوهسنگی 17
تاریخ شروع : مرداد ۳۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۱ ۱۳۹۹
زمان شروع : 21:0
زمان پایان : 23:0