برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : کانون فرهنگی طه
نام مسئول
علیرضا بابایی
نام مداح
علیرضا بابایی
نام همیار بهداشت
سید محمد موسوی
استان
قزوین
شهرستان
قزوين
آدرس
قزوین سبزه میدان
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 8-341-47544
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : کانون فرهنگی طه
استان : قزوین
شهرستان : قزوين
آدرس : قزوین سبزه میدان
تاریخ شروع : شهریور ۱۷ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۲۶ ۱۳۹۹
زمان شروع : 18:0
زمان پایان : 20:0