برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : کاروان حسین آباد عبدالله تقی
نام مسئول
احمد محمودآبادی
نام مداح
حمید محمودآبادی
نام همیار بهداشت
علی محمودآبادی
استان
کرمان
شهرستان
سيرجان
آدرس
حسین آباد عبدالله تقی
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 22-781-49577
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : کاروان حسین آباد عبدالله تقی
استان : کرمان
شهرستان : سيرجان
آدرس : حسین آباد عبدالله تقی
تاریخ شروع : مهر ۱۷ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۲۶ ۱۳۹۹
زمان شروع : 19:30
زمان پایان : 21:30