برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : کاروان حسینی(ع) کتل شهرضا
نام مسئول
اصغر گرگی
نام مداح
بهزاد گرگی
نام همیار بهداشت
محمدعلی گرگی
استان
اصفهان
شهرستان
شهرضا
آدرس
شهرضا- خیابان عسکریه- زینبیه شهرضا
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 204090013
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : کاروان حسینی(ع) کتل شهرضا
استان : اصفهان
شهرستان : شهرضا
آدرس : شهرضا- خیابان عسکریه- زینبیه شهرضا
تاریخ شروع : شهریور ۰۸ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۳ ۱۳۹۹
زمان شروع : 9:30
زمان پایان : 10:30