برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : چهار بابا لحوائج
نام مسئول
اصغر محمدیان
نام مداح
علی عبدلی
نام همیار بهداشت
علی عبدلی
استان
همدان
شهرستان
همدان
آدرس
خ طالقانی
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 17-651-14983
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : چهار بابا لحوائج
استان : همدان
شهرستان : همدان
آدرس : خ طالقانی
تاریخ شروع : مرداد ۳۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۰ ۱۳۹۹
زمان شروع : 21:7
زمان پایان : 23:11