برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : چهارده معصوم
نام مسئول
حمید رضا رمضان
نام مداح
امیر حسین رمضان
نام همیار بهداشت
علیرضا فردوسی زاده نائینی
استان
تهران
شهرستان
ري
آدرس
شهرری خیابان شهید شیر محمدی پلاک ۲۱
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 207070906
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : چهارده معصوم
استان : تهران
شهرستان : ري
آدرس : شهرری خیابان شهید شیر محمدی پلاک ۲۱
تاریخ شروع : مرداد ۳۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۹ ۱۳۹۹
زمان شروع : 21:0
زمان پایان : 22:0