برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : چهارده معصوم (ع)
نام مسئول
رضا زینلی
نام مداح
محمد عسگری
نام همیار بهداشت
رضا زینلی
استان
قم
شهرستان
قم
آدرس
خورآباد
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 10-371-47768
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : چهارده معصوم (ع)
استان : قم
شهرستان : قم
آدرس : خورآباد
تاریخ شروع : مرداد ۲۹ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۲۶ ۱۳۹۹
زمان شروع : 21:0
زمان پایان : 22:0