برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : چهارده معصوم (ع)
نام مسئول
مرضیه سلطانی
نام مداح
معصوم سلطانی
نام همیار بهداشت
مرضیه سلطانی
استان
قم
شهرستان
قم
آدرس
نیروگاه شادقلی خان خ ولیعصر ک7 پ47
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 10-371-48561
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : چهارده معصوم (ع)
استان : قم
شهرستان : قم
آدرس : نیروگاه شادقلی خان خ ولیعصر ک7 پ47
تاریخ شروع : مرداد ۲۹ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۲۶ ۱۳۹۹
زمان شروع : 14:0
زمان پایان : 17:0