برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : چهارده معصوم (ع)روستای زاغمرز
نام مسئول
مرتضی فیروزی عبدالملکی
نام مداح
قاسم دانشمند
نام همیار بهداشت
قاسم یوسفی
استان
مازندران
شهرستان
بهشهر
آدرس
بهشهر روستای زاغمرزخیابان خامنه ای
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 13-4851-47593
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : چهارده معصوم (ع)روستای زاغمرز
استان : مازندران
شهرستان : بهشهر
آدرس : بهشهر روستای زاغمرزخیابان خامنه ای
تاریخ شروع : شهریور ۱۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۲۰ ۱۳۹۹
زمان شروع : 20:0
زمان پایان : 21:0