برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : چهارده معصوم(ع)
نام مسئول
مجتبی نامدار
نام مداح
مجتبی نامدار
نام همیار بهداشت
محمدجواد نامدار
استان
اصفهان
شهرستان
شهرضا
آدرس
شهرضا- خیابان انقلاب اسلامی- فرعی42- مسجد چهارده معصوم(ع) و تکیه فقرا
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 6-861-48763
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : چهارده معصوم(ع)
استان : اصفهان
شهرستان : شهرضا
آدرس : شهرضا- خیابان انقلاب اسلامی- فرعی42- مسجد چهارده معصوم(ع) و تکیه فقرا
تاریخ شروع : شهریور ۲۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۲۱ ۱۳۹۹
زمان شروع : 20:0
زمان پایان : 22:0