برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : پیروان ولایت
نام مسئول
رضا قلی زاده
نام مداح
حسن عرب نژاد
نام همیار بهداشت
استان
تهران
شهرستان
تهران
آدرس
خ پیغمبری خ خدارحسنی ک دوردیان
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 1378
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : پیروان ولایت
استان : تهران
شهرستان : تهران
آدرس : خ پیغمبری خ خدارحسنی ک دوردیان
تاریخ شروع :
تاریخ پایان :
زمان شروع : :
زمان پایان : :