برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : پیروان اهل بیت (ع)
نام مسئول
محمدجعفر لطفی تیرتاشی
نام مداح
ابوذر یزدانی خلیلی
نام همیار بهداشت
محمد رضا خوش رود
استان
مازندران
شهرستان
بهشهر
آدرس
خیابان شهید صدوقی کوچه شهیدلیوانی
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 13-4851-47452
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : پیروان اهل بیت (ع)
استان : مازندران
شهرستان : بهشهر
آدرس : خیابان شهید صدوقی کوچه شهیدلیوانی
تاریخ شروع : شهریور ۱۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۲۰ ۱۳۹۹
زمان شروع : 20:0
زمان پایان : 21:0