برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : پنج تن
نام مسئول
حمزه بهروزی
نام مداح
مهران بهروزی
نام همیار بهداشت
حمزه بهروزی
استان
مازندران
شهرستان
تنكابن
آدرس
تنکابن، نشتارود، ازارود
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 13-4681-47686
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : پنج تن
استان : مازندران
شهرستان : تنكابن
آدرس : تنکابن، نشتارود، ازارود
تاریخ شروع : مرداد ۳۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۱ ۱۳۹۹
زمان شروع : 22:0
زمان پایان : 23:30