برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : پنج تن آل عبا
نام مسئول
سید حیدر طاهری
نام مداح
حسین قاسمی زاده
نام همیار بهداشت
محمود برومند
استان
آذربایجان غربی
شهرستان
نقده
آدرس
بلوار بهشتی مدرسه شهید فروردین
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 16-5761-35874
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : پنج تن آل عبا
استان : آذربایجان غربی
شهرستان : نقده
آدرس : بلوار بهشتی مدرسه شهید فروردین
تاریخ شروع : مرداد ۳۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۰۹ ۱۳۹۹
زمان شروع : 22:0
زمان پایان : 23:30