برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : پایگاه معراج
نام مسئول
فاطمه رحمانی
نام مداح
سهیلا صیاوی
نام همیار بهداشت
حبیبه ذاکری
استان
قم
شهرستان
قم
آدرس
پردیسان خیابان شهید نجات خواه مسجد قبا
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 10-371-47058
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : پایگاه معراج
استان : قم
شهرستان : قم
آدرس : پردیسان خیابان شهید نجات خواه مسجد قبا
تاریخ شروع : مرداد ۳۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۲۶ ۱۳۹۹
زمان شروع : 11:11
زمان پایان : 12:12