برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : پایگاه بقیه الله
نام مسئول
حسین دهقان
نام مداح
امیر حیران
نام همیار بهداشت
حسین ابراهیمی صدرآبادی
استان
یزد
شهرستان
يزد
آدرس
یزد بلوار شهید مدنی کوچه 17 شهریور
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 25-891-14880
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : پایگاه بقیه الله
استان : یزد
شهرستان : يزد
آدرس : یزد بلوار شهید مدنی کوچه 17 شهریور
تاریخ شروع : مرداد ۳۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۲ ۱۳۹۹
زمان شروع : 21:0
زمان پایان : 22:30