برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : ولی عصر(عجل الله)
نام مسئول
سلطانعلی ابوالقاسمی
نام مداح
اصغر گلیج
نام همیار بهداشت
سلطانعلی ابوالقاسمی
استان
مازندران
شهرستان
تنكابن
آدرس
تنکابن، بلده، روستای گلعلی آباد
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 13-4681-47639
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : ولی عصر(عجل الله)
استان : مازندران
شهرستان : تنكابن
آدرس : تنکابن، بلده، روستای گلعلی آباد
تاریخ شروع : مرداد ۳۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۱ ۱۳۹۹
زمان شروع : 20:0
زمان پایان : 21:30