برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : ولایت
نام مسئول
محمدرضا وکیل پور
نام مداح
محمدامین پورشریقی
نام همیار بهداشت
ابوالفضل حبیبی
استان
تهران
شهرستان
تهران
آدرس
امامراده حسن میذان زکات فضای باز
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 207021641
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : ولایت
استان : تهران
شهرستان : تهران
آدرس : امامراده حسن میذان زکات فضای باز
تاریخ شروع : مرداد ۳۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۲ ۱۳۹۹
زمان شروع : 16:24
زمان پایان : 16:24