برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : هییت مذهبی مهدیه(جی)جی
نام مسئول
احمد عنایتی
نام مداح
جواد ضعفاء لنجی
نام همیار بهداشت
معین رضائی کوپائی
استان
اصفهان
شهرستان
اصفهان
آدرس
خیابان جی خیابان مهدیه مسجد مهدیه جی
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 204010819
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : هییت مذهبی مهدیه(جی)جی
استان : اصفهان
شهرستان : اصفهان
آدرس : خیابان جی خیابان مهدیه مسجد مهدیه جی
تاریخ شروع : مرداد ۳۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۰۹ ۱۳۹۹
زمان شروع : 21:0
زمان پایان : 22:30