برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : هییت حسن ابن علی علیه السلام
نام مسئول
احسان قادری
نام مداح
سید سعید بنی هاشمی
نام همیار بهداشت
محمد عرب بیک
استان
اصفهان
شهرستان
كوهپايه
آدرس
روستای زفره
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 6-8371-49403
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : هییت حسن ابن علی علیه السلام
استان : اصفهان
شهرستان : كوهپايه
آدرس : روستای زفره
تاریخ شروع : مهر ۱۶ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۱۷ ۱۳۹۹
زمان شروع : 0:12
زمان پایان : 0:23