برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : هییت ثارالله طبس
نام مسئول
علی اصغر عباسیان فرحبخش
نام مداح
محمد صادق قاضی زاده
نام همیار بهداشت
حسین مقداری
استان
خراسان جنوبی
شهرستان
طبس
آدرس
میدان ازادگان بلوار گلستان گلستان 2
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 10110120
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : هییت ثارالله طبس
استان : خراسان جنوبی
شهرستان : طبس
آدرس : میدان ازادگان بلوار گلستان گلستان 2
تاریخ شروع : مرداد ۲۹ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۰ ۱۳۹۹
زمان شروع : 21:0
زمان پایان : 22:30