برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : هیِئت حضرا ابوالفضل العباس
نام مسئول
اباذر جعفری
نام مداح
محمد سلطانی
نام همیار بهداشت
مجید جعفری
استان
آذربایجان غربی
شهرستان
مياندوآب
آدرس
روستای حیدرباغی
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 16-5971-48984
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : هیِئت حضرا ابوالفضل العباس
استان : آذربایجان غربی
شهرستان : مياندوآب
آدرس : روستای حیدرباغی
تاریخ شروع : مرداد ۳۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۳۰ ۱۳۹۹
زمان شروع : 21:30
زمان پایان : 23:0