برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : هیت سینه زنی یل ام البنین محله ای بزرگ شفا
نام مسئول
داریوش محمدیان
نام مداح
نام همیار بهداشت
استان
لرستان
شهرستان
خرم آباد
آدرس
خیابان رازی چهارراه ده متری
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 220010512
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : هیت سینه زنی یل ام البنین محله ای بزرگ شفا
استان : لرستان
شهرستان : خرم آباد
آدرس : خیابان رازی چهارراه ده متری
تاریخ شروع :
تاریخ پایان :
زمان شروع : :
زمان پایان : :