برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : هیت ابوالفضل ع
نام مسئول
نادر عزیزی
نام مداح
نام همیار بهداشت
استان
کرمان
شهرستان
بافت
آدرس
بابا گوغر روستای گوبین
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 216020007
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : هیت ابوالفضل ع
استان : کرمان
شهرستان : بافت
آدرس : بابا گوغر روستای گوبین
تاریخ شروع :
تاریخ پایان :
زمان شروع : :
زمان پایان : :