برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : هیت ابوالفضلی مایونیهای مقیم مشهد
نام مسئول
سید شکور فروتن
نام مداح
کریم کریم آبادی
نام همیار بهداشت
سید شکور فروتن
استان
خراسان رضوی
شهرستان
مشهد
آدرس
بلوار طوس طوس42 جنگی7
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 209011576
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : هیت ابوالفضلی مایونیهای مقیم مشهد
استان : خراسان رضوی
شهرستان : مشهد
آدرس : بلوار طوس طوس42 جنگی7
تاریخ شروع : مهر ۲۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۳۰ ۱۳۹۹
زمان شروع : 0:19
زمان پایان : 0:21