برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : هیات قمر بنی هاشم
نام مسئول
علیرضا صفری
نام مداح
حسین صفری
نام همیار بهداشت
علیرضا صفری
استان
سمنان
شهرستان
شاهرود
آدرس
شاهرود.مغان.کوچه شهید عباس قاسمپور
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 9-361-15256
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : هیات قمر بنی هاشم
استان : سمنان
شهرستان : شاهرود
آدرس : شاهرود.مغان.کوچه شهید عباس قاسمپور
تاریخ شروع : مرداد ۳۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۰۱ ۱۳۹۹
زمان شروع : 17:0
زمان پایان : 19:0