برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : هیات فرهنگی مذهبی عشاق الحسین علیه السلام
نام مسئول
مجتبی اسکندری نداف
نام مداح
حسین اسکندری نداف
نام همیار بهداشت
سید ابولفضل میرنجفی
استان
خراسان رضوی
شهرستان
مشهد
آدرس
خیابان توحید / توحید بین 4و6
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 7-0-15603
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : هیات فرهنگی مذهبی عشاق الحسین علیه السلام
استان : خراسان رضوی
شهرستان : مشهد
آدرس : خیابان توحید / توحید بین 4و6
تاریخ شروع : مهر ۲۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۲۷ ۱۳۹۹
زمان شروع : 21:16
زمان پایان : 23:15