برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : هیات عشاق الزهرا(س)بروجرد
نام مسئول
امیرحسین امیدعلی
نام مداح
امیرحسین امیدعلی
نام همیار بهداشت
امیرحسین امیدعلی
استان
لرستان
شهرستان
بروجرد
آدرس
خ شریعتی،کوچه شهید محمد حسن ادب،مسجد امام زاده دوخواهران
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 20-691-15824
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : هیات عشاق الزهرا(س)بروجرد
استان : لرستان
شهرستان : بروجرد
آدرس : خ شریعتی،کوچه شهید محمد حسن ادب،مسجد امام زاده دوخواهران
تاریخ شروع : مرداد ۰۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مرداد ۱۱ ۱۳۹۹
زمان شروع : 0:21
زمان پایان : 0:24