برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : هیات عزاداران مسجد رضویه
نام مسئول
بهنام برفامی
نام مداح
رضا باقری
نام همیار بهداشت
بهنام برفامی
استان
مازندران
شهرستان
بهشهر
آدرس
بهشهر خیابان مفتح
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 13-4851-47764
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : هیات عزاداران مسجد رضویه
استان : مازندران
شهرستان : بهشهر
آدرس : بهشهر خیابان مفتح
تاریخ شروع : شهریور ۱۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۲۰ ۱۳۹۹
زمان شروع : 20:0
زمان پایان : 21:0