برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : هیات شاه نجف(ع)محفل زوارالحیدرنهاوند
نام مسئول
میلاد شمس
نام مداح
بهروز سوری
نام همیار بهداشت
علی خدارحمی
استان
همدان
شهرستان
نهاوند
آدرس
خیابان شریعتی بعدازپل فاطمیه
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 224080106
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : هیات شاه نجف(ع)محفل زوارالحیدرنهاوند
استان : همدان
شهرستان : نهاوند
آدرس : خیابان شریعتی بعدازپل فاطمیه
تاریخ شروع : مرداد ۲۹ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۰ ۱۳۹۹
زمان شروع : 22:0
زمان پایان : 23:59