برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : هیات حضرت اباالفضل (ع )
نام مسئول
علیرضا توحیدی
نام مداح
مهرداد ستار بخش
نام همیار بهداشت
حمزه رحیمی
استان
لرستان
شهرستان
الشتر ـ سلسله
آدرس
خیابان امام (ره )
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 220022002
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : هیات حضرت اباالفضل (ع )
استان : لرستان
شهرستان : الشتر ـ سلسله
آدرس : خیابان امام (ره )
تاریخ شروع : مرداد ۳۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۱ ۱۳۹۹
زمان شروع : 20:30
زمان پایان : 23:30