برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : هیات امیرالمومنین علی علیه السلام
نام مسئول
سجاد فروزش
نام مداح
عباس قارلقی
نام همیار بهداشت
مصطفی قارلقی
استان
کرمانشاه
شهرستان
كنگاور
آدرس
قارلق بزرگ - مسجد جامع
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 217090083
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : هیات امیرالمومنین علی علیه السلام
استان : کرمانشاه
شهرستان : كنگاور
آدرس : قارلق بزرگ - مسجد جامع
تاریخ شروع : مرداد ۳۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۰ ۱۳۹۹
زمان شروع : 21:0
زمان پایان : 23:0