برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : هیئت چهارده معصوم (ع) مهرک دهنه
نام مسئول
علی زارع
نام مداح
اکبر بخشانی
نام همیار بهداشت
ابراهیم زارع
استان
خراسان جنوبی
شهرستان
حاجي آباد
آدرس
روستای مهرک دهنه
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 230110001
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : هیئت چهارده معصوم (ع) مهرک دهنه
استان : خراسان جنوبی
شهرستان : حاجي آباد
آدرس : روستای مهرک دهنه
تاریخ شروع : مرداد ۳۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۵ ۱۳۹۹
زمان شروع : 10:
زمان پایان : 17: