برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : هیئت چهارده معصوم روستای پنداس
نام مسئول
سیداحمد رضوی
نام مداح
سیدعلی رضوی
نام همیار بهداشت
سیداحمد رضوی
استان
اصفهان
شهرستان
كاشان
آدرس
روستای پنداس
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 204100409
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : هیئت چهارده معصوم روستای پنداس
استان : اصفهان
شهرستان : كاشان
آدرس : روستای پنداس
تاریخ شروع : شهریور ۰۷ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۰ ۱۳۹۹
زمان شروع : 20:44
زمان پایان : 22:44