برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : هیئت پیروان اسلام مسجد الرضا
نام مسئول
اسماعیل باصری
نام مداح
هوشنگ قنبری
نام همیار بهداشت
علی کوهکن
استان
فارس
شهرستان
شيراز
آدرس
خیابان قیام جنب قبرستان مهر علی کوچک
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 281
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : هیئت پیروان اسلام مسجد الرضا
استان : فارس
شهرستان : شيراز
آدرس : خیابان قیام جنب قبرستان مهر علی کوچک
تاریخ شروع : مرداد ۳۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۳۰ ۱۳۹۹
زمان شروع : 20:0
زمان پایان : 23:0