برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : هیئت پنج تن ال عبا علیه السلام
نام مسئول
علی برات ایروانی
نام مداح
علی برات ایروانی
نام همیار بهداشت
ابراهیم هدایتی
استان
خراسان جنوبی
شهرستان
خوسف
آدرس
روستای کوشه علیا
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 30-97351-14947
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : هیئت پنج تن ال عبا علیه السلام
استان : خراسان جنوبی
شهرستان : خوسف
آدرس : روستای کوشه علیا
تاریخ شروع : مرداد ۳۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مرداد ۳۱ ۱۳۹۹
زمان شروع : 21:0
زمان پایان : 0:23