برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : هیئت وموکب خدام ال النبی
نام مسئول
کاضم البوزهر
نام مداح
خلیل لویمی
نام همیار بهداشت
جواد البوزهر
استان
خوزستان
شهرستان
اهواز
آدرس
اهواز .مصیر تصفیه
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 4-61-15619
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : هیئت وموکب خدام ال النبی
استان : خوزستان
شهرستان : اهواز
آدرس : اهواز .مصیر تصفیه
تاریخ شروع : مرداد ۳۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۴ ۱۳۹۹
زمان شروع : 21:30
زمان پایان : 23:30