برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : هیئت نوکران قمربنی هاشم
نام مسئول
ناصر آقاجان
نام مداح
* *
نام همیار بهداشت
* *
استان
خراسان رضوی
شهرستان
مشهد
آدرس
شهرک شهید رجایی حر56
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 209011334
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : هیئت نوکران قمربنی هاشم
استان : خراسان رضوی
شهرستان : مشهد
آدرس : شهرک شهید رجایی حر56
تاریخ شروع : مرداد ۳۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۱ ۱۳۹۹
زمان شروع : 21:24
زمان پایان : 23:24