برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : هیئت نجف اشرف
نام مسئول
سیدمحمد موسوی
نام مداح
سیدمحمد موسوی
نام همیار بهداشت
سیدمحمد موسوی
استان
خوزستان
شهرستان
اهواز
آدرس
اهواز فلکه زندان کوی مجاهدین خیابان نواب.مسجد علی ابن ابیطالب.هیئت نجف اشرف
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 4-61-32700
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : هیئت نجف اشرف
استان : خوزستان
شهرستان : اهواز
آدرس : اهواز فلکه زندان کوی مجاهدین خیابان نواب.مسجد علی ابن ابیطالب.هیئت نجف اشرف
تاریخ شروع :
تاریخ پایان :
زمان شروع : 3:40
زمان پایان : 3:40