برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : هیئت ناشنوایان استان خوزستان
نام مسئول
عبود دلفی
نام مداح
علی دلفی
نام همیار بهداشت
امید طاهر عطشانسی
استان
خوزستان
شهرستان
اهواز
آدرس
چهار راه نادری اول سلمان فارسی شرقی
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 4-61-33306
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : هیئت ناشنوایان استان خوزستان
استان : خوزستان
شهرستان : اهواز
آدرس : چهار راه نادری اول سلمان فارسی شرقی
تاریخ شروع : مرداد ۳۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۳۰ ۱۳۹۹
زمان شروع : 17:0
زمان پایان : 23:59