برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : هیئت میثاق با شهدا هرسین
نام مسئول
یزدان احمدوند
نام مداح
فرهاد رضائیان گل گینی
نام همیار بهداشت
لطفعلی قاسمی دوداره
استان
کرمانشاه
شهرستان
هرسين
آدرس
چهاررا آینت الله کاشانی
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 3026822
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : هیئت میثاق با شهدا هرسین
استان : کرمانشاه
شهرستان : هرسين
آدرس : چهاررا آینت الله کاشانی
تاریخ شروع : مرداد ۳۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۲ ۱۳۹۹
زمان شروع : 21:36
زمان پایان : 22:36