برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : هیئت مکتب خادمین الحسین علیه السلام
نام مسئول
علی اصغر خوئینی
نام مداح
علی اصغر خوئینی
نام همیار بهداشت
علی اصغر خوئینی
استان
قزوین
شهرستان
اقباليه
آدرس
خیابان امام خمینی مسجد حضرت ابوالفضل علیه السلام
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 227010491
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : هیئت مکتب خادمین الحسین علیه السلام
استان : قزوین
شهرستان : اقباليه
آدرس : خیابان امام خمینی مسجد حضرت ابوالفضل علیه السلام
تاریخ شروع : شهریور ۱۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۲۰ ۱۳۹۹
زمان شروع : 20:21
زمان پایان : 22:23