برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : هیئت مکتب النبی(ص)متوسلین به حضرت علی اصغر(ع)
نام مسئول
میثم فراهانی
نام مداح
محمدحسین احمدی
نام همیار بهداشت
محمد خوشبین شبستری
استان
تهران
شهرستان
تهران
آدرس
خیابان پیروزی خیابان کلینی کوچه جوانمردان ۱۷۱
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 1-1-33269
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : هیئت مکتب النبی(ص)متوسلین به حضرت علی اصغر(ع)
استان : تهران
شهرستان : تهران
آدرس : خیابان پیروزی خیابان کلینی کوچه جوانمردان ۱۷۱
تاریخ شروع : شهریور ۱۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۲۰ ۱۳۹۹
زمان شروع : 20:0
زمان پایان : 21:30