برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : هیئت مکتب الصادق علیه السلام طلاب کرمان
نام مسئول
هادی میرزایی
نام مداح
سید علی خوش نظر
نام همیار بهداشت
محمد شمس الدینی
استان
کرمان
شهرستان
كرمان
آدرس
کرمان،خیابان پیروزی کوچه بانک ملت حسینه سجادیه
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 22-761-49204
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : هیئت مکتب الصادق علیه السلام طلاب کرمان
استان : کرمان
شهرستان : كرمان
آدرس : کرمان،خیابان پیروزی کوچه بانک ملت حسینه سجادیه
تاریخ شروع : مهر ۱۴ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۱۸ ۱۳۹۹
زمان شروع : 19:0
زمان پایان : 21:0