برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : هیئت موسی ابن جعفر (ع)
نام مسئول
روح اله دادی نسب قشمی
نام مداح
اسماعیل ذاکری قشمی
نام همیار بهداشت
اسماعیل ذاکری قشمی
استان
هرمزگان
شهرستان
قشم
آدرس
قشم - روستای طولا - شهرک گلزار - مسجد امام موسی ابن جعفر (ع) شهرک گلزر - کوچه گلزار 7
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 4403
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : هیئت موسی ابن جعفر (ع)
استان : هرمزگان
شهرستان : قشم
آدرس : قشم - روستای طولا - شهرک گلزار - مسجد امام موسی ابن جعفر (ع) شهرک گلزر - کوچه گلزار 7
تاریخ شروع : مرداد ۳۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۲۶ ۱۳۹۹
زمان شروع : 20:0
زمان پایان : 22:0