برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : هیئت منتظران مهدی فاریاب
نام مسئول
مصطفی شادباش
نام مداح
مصطفی شادباش
نام همیار بهداشت
میثم اصغری
استان
کرمان
شهرستان
فارياب
آدرس
گلزا شهدای شهرستان فاریاب
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 1706198000
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : هیئت منتظران مهدی فاریاب
استان : کرمان
شهرستان : فارياب
آدرس : گلزا شهدای شهرستان فاریاب
تاریخ شروع : شهریور ۱۵ ۱۳۷۹
تاریخ پایان : شهریور ۲۳ ۱۳۹۹
زمان شروع : 13:50
زمان پایان : 13:50