برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : هیئت مسجد موسی بن جعفر عرشلو
نام مسئول
خلیل فیضی
نام مداح
حجت اسدی
نام همیار بهداشت
نیما امینی تومتری
استان
آذربایجان غربی
شهرستان
آدرس
خیابان میثم خیابان هادی
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 16-0-14880
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : هیئت مسجد موسی بن جعفر عرشلو
استان : آذربایجان غربی
شهرستان :
آدرس : خیابان میثم خیابان هادی
تاریخ شروع : مرداد ۳۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۰۹ ۱۳۹۹
زمان شروع : 22:0
زمان پایان : 23:59