برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : هیئت مسجد النبی (ص)
نام مسئول
مهدی شب بویی
نام مداح
سید محمد یحیی هاشمی
نام همیار بهداشت
سید محمد یحیی هاشمی
استان
فارس
شهرستان
فسا
آدرس
پارک شهر
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 5-7461-15793
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : هیئت مسجد النبی (ص)
استان : فارس
شهرستان : فسا
آدرس : پارک شهر
تاریخ شروع : تیر ۳۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۰ ۱۳۹۹
زمان شروع : 7:45
زمان پایان : 8:45