برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : هیئت مذهبی و فرهنگی محبان الحسین علیه السلام
نام مسئول
علی مه پیکر
نام مداح
محمد داوطلب
نام همیار بهداشت
مجید صدیقی
استان
خراسان رضوی
شهرستان
مشهد
آدرس
خواجه ربیع ۴ شهید مه پیکر ۱بیت الحسین
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 209010294
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : هیئت مذهبی و فرهنگی محبان الحسین علیه السلام
استان : خراسان رضوی
شهرستان : مشهد
آدرس : خواجه ربیع ۴ شهید مه پیکر ۱بیت الحسین
تاریخ شروع : مهر ۲۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۲۷ ۱۳۹۹
زمان شروع : 20:0
زمان پایان : 22:30